Referenties

Aankoopbegeleiding

2019

SMS Solutions

DCF heeft de  buy-in manager begeleid gedurende het aankoopproces.

Financiering

2018

Renasci

DCF heeft Renasci begeleid voor het ophalen van kapitaal, achtergestelde leningen en bankfinanciering voor de bouw van een smart chain processing afvalverwerkingssysteem.

Kapitaalverhoging

2018

Microforce

Door de sterk toegenomen vraag naar producten en de opening van nieuwe verkooppunten is er bijkomend kapitaal opgehaald. DCF trad op als adviseur van Microforce.

Investor buy-in

2018

Hairco

Ter ondersteuning van de groei heeft Dessange een belang genomen in Hairco. DCF trad op als adviseur van Hairco.

Aankoop- en Transactiebegeleiding

2018

Védécar

DCF heeft de overnemer bijgeleid gedurende de Transactie.

Achtergestelde lening

2018

Spott

DCF heeft de aandeelhouders van Spott begeleid voor de plaatsing van een achtergestelde lening.

Herfinanciering

2018

Oxygen Fitness

DCF heeft Oxygen Fitness begeleid in het kader van de strategische herfinancieringsoperatie.

Aankoopbegeleiding

2018

Den Bruul

DCF heeft de overnemer geadviseerd gedurende het aankoopproces.

Aankoopbegeleiding

2018

Post Light International

DCF trad gedurende het aankoopproces op als adviseur van de investeerders en de buy-in manager.

Aankoopbegeleiding

2017

Fourny NV

DCF heeft het nieuwe management en de externe investeerder begeleid gedurende het aankoopproces.

Aankoopbegeleiding

2017

Northstar NV

DCF heeft het management en de externe investeerder begeleid bij de buy-out van Transcor Energy uit de AOT groep. Na de Transactie is de naam gewijzigd in Northstar nv.

Verkoopbegeleiding

2017

BIOFuelSluiskil

Neste de grootste producent van biodiesel uit afval- en reststromen ter wereld heeft de vroegere biodieselfabriek in Sluiskil gekocht. DCF trad in deze transactie op als de exclusieve adviseur van de verkopers.

Transactiebegeleiding

2016

LS Bedding

DCF heeft LS Bedding begeleid tijdens de kapitaaltransactie.

Kapitaalverhoging

2016

nanoGrid

Als gevolg van de toenemende vraag naar de nanoGrid-toepassingen en de sterke stijging van het het aantal klanten is er bijkomend kapitaal opgehaald. DCF trad op als adviseur van nanoGrid.

 

Groeifinanciering

2016

Dockx Group

Advies en begeleiding bij het aantrekken van quasi eigen vermogen ter ondersteuning van de verdere expansie van de groep.

Overnamebegeleiding

2016

Jorisco

DCF heeft Jorisco geadviseerd tijdens het verkoopproces.

Investor buy-in

2015

Decat energy technics

Ter ondersteuning van de groei heeft Saffelberg Investments een belang van 45% genomen in Decat Energy Technics. DCF trad op als adviseur van Decat.

Business- en financiële planning

2015

Metiselect

DCF heeft de ondernemers geadviseerd bij het opstellen van een business plan tijdens de start up en het aantrekken van financiële middelen.

Post-acquisitie
begeleiding

2015

Creon

DCF begeleidt het management op het vlak van budgettering, rapportering en optimalisatie na de buy-in.

Acquisitiebegeleiding

2015

Synchrony Global

DCF heeft de onderneming geadviseerd bij de overname van een bedrijfstak.

Herstructurering

2015

Electrawinds

DCF begeleidt de Electrawinds groep bij de herstructurering in het kader van de WCO-procedure.